KIM OANH GROUP

6000

Sản phẩm mỗi năm

500

Ha Quỹ đất

50 +

Dự án

6

Chi Nhánh

1000

Nhân Sự

Thông tin tổng quan

Tin tức nổi bật